Official IRCTC reserving companion app for prepare affirm ticket reserving, tatkal reserving of particular trains and to seek out the place is your prepare. Get pleasure from Rs.zero service cost on 1st prepare reserving & get on the spot refunds through UPI.

ixigo trains is the highest prepare affirm ticket reserving, flight reserving, and bus reserving app. Seamlessly ebook IRCTC prepare tickets, examine your PNR standing, get to know your dwell NTES working standing know the place is my prepare, even with out the web.

Trusted by over 15 Crore Indians, and named greatest made in India app by Google. Now with on the spot refunds on UPI funds and Bus Reserving on Redbus, Abhibus and extra.
Additionally consists of PNR prediction, platform and coach place, dwell prepare standing, view seat maps and revel in uninterrupted leisure in your journey with low community connectivity.

What’s extra is that you may ebook trains, buses, flights, lodges & cabs – all from this one app.

PNR STATUS & PREDICTION
– Do a PNR standing examine any time to know whether or not your Indian Railways seat is confirmed or not.
– Get PNR predictions to know the possibilities of ticket affirmation, earlier than and after your reserving.
– Automated PNR standing updates.

TRAIN SEAT AVAILABILITY
– Examine IRCTC prepare ticket and seat availability
– Do an Indian Railway enquiry to get prepare agenda

TRAIN RUNNING STATUS & ALARMS
– Examine dwell the place is my prepare working standing for over 5000+ trains working below the Indian Railways
– Know the place your prepare has reached offline with out web

LOCAL TRAINS & METRO LINES
– Get details about Delhi Metro, Mumbai Native Trains, Kolkata Metro, Hyderabad Native Trains, Chennai Native Trains, Pune Native Trains, Jaipur Metro, Bengaluru Metro, Lucknow Metro, Kochi Metro

KNOW REAL TIME ANSWERS FOR
– The place is my prepare?
– When will my prepare attain the station?
– Will my PNR affirm or not?
– Which platform will my prepare come on?

TRAVEL BOOKINGS
Flight: E-book Least expensive flights and get Free cancellation beginning @ Rs.399 solely. Get all Indigo, SpiceJet, Vistara, GoAir, Air India flights.
Buses: E-book APSRTC, UPSRTC & different non-public and SRTC buses on ixigo & Save upto Rs.500. Use Code BUS500
Lodge: Get free cancellation, pay @ resort & free breakfast on over 1,000,000 lodges

INDIAN RAILWAYS INFORMATION
– See prepare timetable for all Indian rail passenger and specific trains.
– Calculate precisely how a lot refund you’re eligible for on ticket cancellation with the assistance of the Refund Calculator function.
– Discover seat/berth maps to seek out handy seats.
– Main Indian rail trains coated: Shatabdi Specific, Rajdhani, Duronto Specific, Garib Rath, Jan Shatabdi, Inter-city, Superfast Trains, and so forth.

SWITCH LANGUAGE
– Now use the ixigo trains app in Hindi, Marathi, Gujarati, Bengali, Telugu, Tamil or Kannada
– Get to know dwell prepare standing, PNR standing replace, railway enquiry, seat availability, all in your individual language.

GET YOUR TRAVEL ENTERTAINMENT FIX IN ONE PLACE
– Learn all present and breaking prepare information even in offline (with out web)
– Watch newest movies, play trending video games
OTHER APP FEATURES
– Save IRCTC prepare routes for offline use.

Frequent mis-spellings: xingo, xigo, ixgo, exigo, ixego, oxigen, xgo

Disclaimer: This app is an official IRCTC companion, and likewise depends on public info out there on third celebration web sites that you just select to entry, at will, by means of the app. Through the use of it, you’re accountable for any authorized implications that will come up from such utilization. Indian Railways, IRCTC and NTES apps are different apps you need to use.

PERMISSIONS
1) Location permission: We search this permission to point out a extra correct prepare working standing to you.
2) SMS learn permission: We search this permission that will help you full your transaction easily.

Suggestions type: https://bit.ly/2JchRPv

Opisyal na kasosyo sa pag-book ng IRCTC app para sa kumpirmasyon ng tiket sa kumpirmasyon ng tren, pag-book ng tatkal ng mga espesyal na tren at upang malaman kung nasaan ang iyong tren. Masiyahan sa singil sa serbisyo ng Rs.zero sa unang pag-book ng tren at makakuha ng mga on the spot na pag-refund sa pamamagitan ng UPI.

Ang mga tren ng ixigo ay ang nangungunang kumpirmasyon sa tiket ng tren, pag-book ng flight, at app ng reserving ng bus. Mahusay na mag-book ng mga tiket ng tren ng IRCTC, suriin ang iyong katayuan sa PNR , alamin ang iyong dwell na NTES katayuan sa pagtakbo malaman nasaan ang aking tren , kahit na nang walang web .

Pinagkakatiwalaan ng higit sa 15 Crore Indians, at pinangalanang pinakamahusay na ginawa sa India app ng Google. Ngayon na could mga on the spot na pag-refund sa mga pagbabayad sa UPI at Reserving ng Bus sa Redbus, Abhibus at marami pa.
Kasama rin ang hula ng PNR, posisyon ng platform at coach, dwell na katayuan ng tren, tingnan ang mga mapa ng upuan at tangkilikin ang walang patid na aliwan sa iyong paglalakbay na could mababang pagkakakonekta sa community.

Ano pa ang maaari kang mag-book ng mga tren, bus, flight, resort at taksi – lahat mula sa isang app na ito.

PNR STATUS & PREDICTION
– Gumawa ba ng pagsusuri sa katayuan ng PNR anumang oras upang malaman kung ang iyong upuan sa Indian Railways ay nakumpirma o hindi.
– Kumuha ng mga hula ng PNR upang malaman ang mga pagkakataon ng kumpirmasyon ng tiket, bago at pagkatapos ng iyong pag-book.
– Mga awtomatikong pag-update ng katayuan ng PNR.

TRAIN SEAT AVAILABILITY
– Suriin ang tiket ng tren ng IRCTC at pagkakaroon ng upuan
– Gumawa ng isang pagtatanong sa Indian Railway upang makakuha ng talahanayan ng oras ng tren

TRAIN RUNNING STATUS & ALARMS
– Suriing dwell kung saan ang katayuan ng aking pagpapatakbo ng tren para sa higit sa 5000+ na mga tren na tumatakbo sa ilalim ng mga Indian Railway
– Alamin kung saan nakarating ang iyong tren nang offline nang walang web

LOKAL NA TRAINS & METRO LINES
– Kumuha ng impormasyon tungkol sa Delhi Metro, Mumbai Native Trains, Kolkata Metro, Hyderabad Native Trains, Chennai Native Trains, Pune Native Trains, Jaipur Metro, Bengaluru Metro, Lucknow Metro, Kochi Metro

ALAM ANG TUNAY NA MGA SAGOT SA PANAHON
– Nasaan ang aking tren?
– Kailan makakarating ang aking tren sa istasyon?
– Kukumpirmahin ba ng aking PNR o hindi?
– Aling platform ang aking tren?

TRAVEL BOOKINGS
Paglipad: Magazine-book ng Pinakamurang mga flight at makakuha ng Libreng pagkansela simula sa @ Rs.399 lamang. Kunin ang lahat ng mga flight ng Indigo, SpiceJet, Vistara, GoAir, Air India.
Mga Bus: Magazine-book ng APSRTC, UPSRTC at iba pang mga pribado at SRTC bus sa ixigo at Makatipid hanggang sa Rs.500. Gumamit ng Code BUS500
Lodge: Kumuha ng libreng pagkansela, magbayad @ resort at libreng agahan sa higit sa 1,000,000 na mga resort

IMPORMASYON NG RAILWAYS NG INDIAN
– Tingnan ang iskedyul ng tren para sa lahat ng pasahero ng tren ng India at mga specific na tren.
– Kalkulahin nang eksakto kung magkano ang refund na karapat-dapat ka sa pagkansela ng tiket sa tulong ng tampok na Refund Calculator.
– Galugarin ang mga mapa ng upuan / puwesto upang makahanap ng mga maginhawang upuan.
– Sakop ang mga pangunahing tren ng tren ng India: Shatabdi Specific, Rajdhani, Duronto Specific, Garib Rath, Jan Shatabdi, Inter-city, Superfast Trains, atbp.

SWITCH LANGUAGE
– Ngayon gamitin ang ixigo prepare app sa Hindi, Marathi, Gujarati, Bengali, Telugu, Tamil o Kannada
– Kilalanin ang dwell na katayuan ng tren, pag-update ng katayuan ng PNR, pagtatanong sa riles, pagkakaroon ng upuan, lahat sa iyong sariling wika.

GET ANG IYONG TRAVEL ENTERTAINMENT FIX SA ISANG LUGAR
– Basahin ang lahat ng kasalukuyan at nagbabagang balita ng tren kahit na sa offline (walang web)
– Manood ng pinakabagong mga video, maglaro ng mga trending na laro
IBA PANG TAMPOK NG APP
– I-save ang mga ruta ng tren ng IRCTC para sa offline na paggamit.

Karaniwang maling spelling: xingo, xigo, ixgo, exigo, ixego, oxigen, xgo

Pagwawaksi: Ang app na ito ay isang opisyal na kasosyo sa IRCTC, at umaasa din sa pampublikong impormasyon na magagamit sa mga web site ng third celebration na pinili mong i-access, sa kalooban, sa pamamagitan ng app. Sa pamamagitan ng paggamit nito, responsable ka para sa anumang ligal na implikasyon na maaaring lumabas dahil sa naturang paggamit. Ang mga Indian Railway, IRCTC at NTES apps ay iba pang mga app na maaari mong gamitin.

Pahintulot
1) Pahintulot sa lokasyon: Humihingi kami ng pahintulot na ito upang ipakita ang isang mas tumpak na katayuan sa pagpapatakbo ng tren sa iyo.
2) Pahintulot na basahin ang SMS: Humihingi kami ng pahintulot na ito upang matulungan kang makumpleto nang maayos ang iyong transaksyon.

Kind ng suggestions: https://bit.ly/2JchRPv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *