Definition from Wiktionary, the free dictionary

Bounce to navigation
Bounce to look

See additionally: 背包客栈

Chinese language[edit]

backpack
 

tavern; visitor home; inn
tavern; visitor home; inn; resort
trad. (背包客棧) 背包 客棧
simp. (背包客栈) 背包 客栈

Pronunciation[edit]

 • Mandarin
  (Pinyin): bēibāo kèzhàn
  (Zhuyin): ㄅㄟ ㄅㄠ ㄎㄜˋ ㄓㄢˋ
 • Cantonese (Jyutping): bui3 baau1 haak3 zaan6-2

 • Mandarin
  • (Customary Chinese language)+
   • Pinyin: bēibāo kèzhàn
   • Zhuyin: ㄅㄟ ㄅㄠ ㄎㄜˋ ㄓㄢˋ
   • Gwoyeu Romatzyh: beibau kehjann
   • Tongyong Pinyin: beibao kèjhàn
   • Sinological IPA (key): /peɪ̯⁵⁵ pɑʊ̯⁵⁵ kʰɤ⁵¹⁻⁵³ ʈ͡ʂän⁵¹/
  • (Customary Chinese language, erhua-ed)+
   • Pinyin: bēibāorkèzhàn
   • Zhuyin: ㄅㄟ ㄅㄠㄦ ㄎㄜˋ ㄓㄢˋ
   • Gwoyeu Romatzyh: beibaulkehjann
   • Tongyong Pinyin: beibaorkèjhàn
   • Sinological IPA (key): /peɪ̯⁵⁵ paʊ̯ɻʷ⁵⁵ kʰɤ⁵¹⁻⁵³ ʈ͡ʂän⁵¹/
 • Cantonese
  • (Customary Cantonese, Guangzhou)+
   • Jyutping: bui3 baau1 haak3 zaan6-2
   • Yale: bui bāau haak jáan
   • Cantonese Pinyin: bui3 baau1 haak8 dzaan6-2
   • Guangdong Romanization: bui3 bao1 hag3 zan2
   • Sinological IPA (key): /puːy̯³³ päːu̯⁵⁵ häːk̚³ t͡säːn²²⁻³⁵/

Noun[edit]

背包客棧

 1. backpacker hostel; backpackers; hostel

See additionally[edit]

 • 青年旅舍 (qīngnián lǚshè)

Retrieved from “https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=背包客棧&oldid=47919112”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *